Czy dobra edukacja dziecka jest ważna?

Mapy różnych państw świata.
Edukacja jest jak mapa życia. Dzięki niej łatwiej trafimy do celu, o którym marzymy.

Dlaczego dobra edukacja dziecka jest ważna?

Dobra edukacja przygotowuje do życia. Jest jak mapa umożliwiająca dotarcie w życiu tam, gdzie się pragnie. Każde dziecko ma swoje marzenia i plany. Często mali chłopcy mówią, że będą strażakiem albo małe dziewczynki, że będą panią doktor. Oczywiście marzenia i plany się zmieniają, ale warto nawet te dziecięce wykorzystać, tłumacząc dzieciom, że do realizacji marzeń trzeba się solidnie przygotować, żeby osiągnąć sukces. Łatwiej jest się uczyć, jak się rozumie po co…

Cieśla, który chce dobrze robotę wykonać, musi wpierw naostrzyć swe narzędzia.

Konfucjusz

Edukacja to nie tylko formalnie ukończone szkoły. To bardziej wiedza i umiejętność, którymi dysponujemy. Szczególnie we współczesnym świecie zrozumienie mechanizmów geopolitycznych, środowiskowych, międzyludzkich czy kulturowych, które mają na nas wpływ jest bardzo ważne. Edukacja to nie tylko wiedza teoretyczna. Dziecko, które po szkole średniej decyduje, że nie chce studiować, tylko zakłada własną firmę może być bardzo dojrzałe. Może  być na tyle mądre i świadome swoich celów, że wie, że w danym momencie jego życia, studiowane nie da mu więcej wiedzy i doświadczenia niż samodzielne prowadzenie firmy. Inne dziecko może być tak głęboko zainteresowane jakąś dziedziną, którą może efektywnie pogłębiać na studiach, że zdecyduje się na studiowanie. Żadne z tych rozwiązań nie jest lepsze ani gorsze! Każde, jeżeli jest dostosowane do osoby i realiów sytuacji jest dobre! Nie każdy człowiek musi zostać naukowcem…

Jak wybierać szkoły i uczelnie dla dziecka?

Drogowskaz pomaga wybrać dobrą drogę.
Jak wybrać szkołę? zdj. Brodie Wissers

Dlaczego nie tylko duża ilość godzin lekcyjnych i wymagający nauczyciel powinien być argumentem za wyborem szkoły?

Dlatego, że dziecko nie jest maszyną i nie można, pozbawiając go dzieciństwa, zmuszać tylko do nauki szkolnej. Dzieci posiadają bowiem bardzo silnie zaznaczoną, naturalną ciekawość świata, która jest najlepszą motywacją do naturalnej nauki. Najlepszą, bo trwałą, wewnętrzną i naturalną. U osób dorosłych motywacja czasami nie jest wystarczająca do osiągnięcia celu. Potrzebna jest jeszcze wytrwałość, systematyczność, konsekwencja. Wynika to z dążenia do celów, które niejednokrotnie nas nie interesują, a jedynie zdecydowaliśmy, że z jakichś względów praktycznych powinniśmy je osiągnąć. Dzieci posiadają dość stałą, wysoką ciekawość świata i jest ona ich głównym motorem napędowym. Otoczenie, takie jak rodzice czy szkoła ma nie zniszczyć tej naturalnej ciekawości świata, ale ją wzmacniać, zasilać, podtrzymywać…

Ktoś powie: „skoro moje dziecko nie lubi jakiegoś przedmiotu, to czy ma się go nie uczyć”? Oczywiście że nie! Należy dziecku przekazać korzyści płynące z danego obszaru wiedzy, pokazać piękno danego przedmiotu, zainteresować go nim…

Zawsze mogą pojawić się obszary czy elementy, tematy, które mimo to nie zainteresują dziecka. Wtedy poczucie obowiązku i wytrwałość będą grały pierwsze skrzypce. Chodzi o to, aby jak najwięcej przedmiotów dziecko pochłaniało z pasją, zainteresowaniem, a jak najmniej z przymusu! Na poziomie studiów wyższych jest to o tyle łatwiejsze, że dziecko najczęściej studiuje zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, więc jego motywacja jest naturalnie wyższa.

Przed wyborem, zawsze warto najpierw odpowiedzieć na pytanie: Co chcemy osiągnąć przez dobrą edukację?

Co chcemy osiągnąć poprzez dobrą edukację?

Wybór szkoły jest trudny. Staje się łatwiejszy, gdy najpierw przemyślimy gdzie chcemy dojść, co osiągnąć poprzez edukacje szkolną? Czemu służy edukacja…

Dlaczego posyłamy dziecko do szkoły? Czy zastanawiałaś / zastanawiałeś się kiedyś głębiej nad tym?

Prawdopodobnie powodów jest wiele. Spośród wymienianych powodów najczęściej można usłyszeć:

 • wszystkie dzieci chodzą do szkoły
 • ja też chodziłem do szkoły
 • jest obowiązek szkolny
 • żeby się nauczył czytać, pisać i liczyć
 • szkoła uczy podstawowych umiejętności
 • w szkole spotyka kolegów
 • bez dobrej edukacji nie zdobędzie się dobrej pracy

Faktyczne korzyści z dobrej, wysokiego poziomu edukacji, przewyższają wszystkie, powyżej wymienione powody. Solidna edukacja powoduje, że mamy szanse, zamiast być korkiem rzucanym przez fale życia we wszystkie strony, być sternikiem okrętu życia… Świat jest skomplikowany i wielowątkowy. Edukacja pomaga zrozumieć, uporządkować i podejmować właściwe decyzje.

Współczesny świat jest bardzo konkurencyjny. Im silniejsza jest globalizacja oraz przepływ informacji i kapitału tym zwiększa się konkurencyjność. Innowacyjność powoduje, że zarówno pojawiają się i pojawiać się będą nowe zawody, jak również niektóre zawody będą zanikać. Wiedza i umiejętności będą kluczowe w byciu konkurencyjnym zarówno jako pracownik, jako przedsiębiorca czy inwestor. I tu dochodzimy do clou tematu. Im lepsza edukacja tym większa szansa na sukces w przyszłym życiu. Oczywiście, jeżeli wiemy gdzie chcemy dotrzeć, łatwiej obrać właściwy, precyzyjny kierunek. Z czasem, kiedy dziecko dorasta jest to coraz łatwiejsze, bo zainteresowania dziecka, ocena jego uzdolnień, możliwości i okoliczności są coraz bardziej sprecyzowane. Nie oznacza to, że w przypadku małych dzieci właściwy, dopasowany wybór szkoły jest niemożliwy. Po prostu w młodszym wieku kładziemy podwaliny, fundament, który z założenia jest bardziej ogólny. Nie można mówić o specjalizacji, bez posiadania minimalnego zasobu wiedzy ogólnej. Takie podejście zawsze mści się w najbardziej nieoczekiwanych okolicznościach…

Podsumowując, dobra edukacja daje nam więcej możliwości. Także więcej możliwości wyboru. W przyszłości zjawisko to może się jeszcze nasilać, jako że rynek będzie się zmieniał jeszcze szybciej. Część zawodów zniknie a powstaną nowe.

Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana.

Heraklit z Efezu

Osoby dobrze wykształcone, elastyczne, z szerokimi horyzontami i solidnymi podstawami będą dużo łatwiej dawać sobie radę w nowych, bardzo zmiennych realiach.

Wybór zależy także od dziecka…

Każda rodzina powinna przemyśleć swoje priorytety i zainteresowania, zdolności dziecka.

Dziecko uzdolnione sportowo, zainteresowane aktywnością fizyczną, z rodziny z tradycjami sportowymi może rozważać szkolę sportową. Dziecko silnie zainteresowane naukami ścisłymi, a niezbyt zainteresowane sportem wybierze inną szkołę. Dla jeszcze innego optymalna będzie edukacja domowa.

Dlaczego od najmłodszych lat wybory edukacyjne są ważne? Dlatego, że małe dziecko posiada szczególne uzdolnienia w niektórych dziedzinach, które w późniejszym czasie ulegają zmniejszeniu. Dobrym przykładem są uzdolnienia językowe, czy elastyczność narządów ruchu.

Najważniejsze etapy formalnej edukacji dziecka

 • przedszkole
 • szkoła podstawowa
 • szkoła średnia
 • studia

Szkoła podstawowa

W szkole podstawowej kluczowe są:

 • budowanie solidnych podwalin
 • nauka języków obcych, z powodu przemijających uzdolnień językowych małych dzieci
 • budzenie i utrzymywanie ciekawości dziecka
 • prezentowanie rodzajów przedmiotów szkolnych i możliwości rozwoju
 • uczenie systematyczności i poczucia obowiązku
 • rozbudzanie pasji
 • niezniechęcanie, nieprzeładowywanie ponad siły dziecka, ale zaciekawienie

Szkoła średnia

Jeżeli rozważamy studiowanie dziecka w przyszłości na takich uczelniach jak Oxford, Cambridge, Massachusetts Institute of Technology, itp. (co roku uczniowie z polski rozpoczynają na tych uczelniach studia!), to nie tylko należy położyć nacisk na naukę języka angielskiego. Warto już w szkole średniej szukać takich klas, gdzie nauczyciele rozumieją wymagania stawiane w procesie rekrutacyjnym na wybrane uczelnie i mają już praktykę i sukcesy w przygotowywaniu uczniów do przechodzenia procesu rekrutacyjnego.

Jeżeli dziecko ma zamiar studiować na uczelniach za granicą warto dużo wcześniej poznać wymagania jakie tam panują. Czy warto pisać/ zdawać międzynarodową maturę? Czy warto uczestniczyć w podwójnym programie, np. polskim i kanadyjskim itp.

Jeżeli dziecko planuje studia medyczne, warto szukać szkoły, która kładzie nacisk na przedmioty ścisłe, szczególnie biologię, czy chemię i ma szczególne sukcesy na tych polach. Może działająca pracownia chemiczna, może sukcesy w olimpiadach / konkursach przedmiotowych, a może po prostu dobry nauczyciel zainteresowany tematem, z pasją, np. prowadzący koło zainteresowań.

W przypadku uzdolnień sportowych warto brać pod uwagę infrastrukturę sportową, basen, duże boisko, osobę nauczyciela WF czy dodatkowe zajęcia sportowe w szkole. Możliwość trenowania w szkole powoduje niekiedy olbrzymią oszczędność czasu. Czas, który dziecko może lepiej wykorzystać niż na dojazdy na zajęcia dodatkowe…

Studia wyższe

Studia wyższe to kluczowy element edukacji. Warto wybierać renomowane uczelnie, zarówno krajowe jak i zagraniczne.

Niektóre kancelarie prawnicze akceptują tylko kandydatów posiadających dyplomy z wybranych uczelni prawniczych.

Czasami młodzież wybiera studia na takiej uczelni, na której najłatwiej będzie ukończyć studia, dla tzw. „papierka” tzn. dla posiadania dyplomu, a nie dla wiedzy. Moim zdaniem takie podejście jest w większości przypadków całkowicie błędne i mści się prędzej czy później. Oczywiście argumentem za są często wymogi posiadania wykształcenia wyższego w celu kandydowania na jakieś stanowisko, a nie są weryfikowane faktyczne umiejętności czy wiedza. W krótkim dystansie takie podejście może być skuteczne, w długim nie ma sensu najczęściej. Dlaczego? Dlatego, że powinniśmy patrzeć na długą perspektywę. Co z tego, że łatwiej i może szybciej zdobędziemy dyplom, skoro nie będziemy posiadali odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Nawet utylitarnie, nie opłaca się to, dlatego, że utkniemy na niskim szczeblu jako pracownik, gdyż niekompetencji nie da się ukryć w dłuższym etapie. Osoby lepiej wykształcone wyprzedzą nas za jakiś czas i w dłuższym rozrachunku zarobią więcej pieniędzy, gdyż będą tworzyć ciekawsze projekty, pracować nad ważniejszymi sprawami…

Oczywiście osoba leniuchująca całymi dniami może się wydawać wygrana względem tej ciężko studiującej, ale w dłuższej perspektywie role się odwracają i to diametralnie…

Praktyczny przykład:

Część studentów już podczas studiów zarabia poprzez udzielanie korepetycji uczniom szkół podstawowych czy średnich. Student, który uczy się tylko dla dyplomu, nie może udzielać korepetycji, bo po prostu nie ma niezbędnej wiedzy, bo żeby coś wytłumaczyć dobrze i w prosty sposób trzeba naprawdę rozumieć zagadnienie.

Czy jest o czym mówić? Policzmy przykładowo, że nasz wyimaginowany student nie ma wiele czasu i udziela korepetycji tylko jeden dzień w tygodniu, np. 5 godzin w sobotę. Przyjmijmy cenę korepetycji 50 PLN za godzinę.

Przez pięć lat studiów, pracując niecały 1 dzień w tygodniu, nasz student zarobi:

50 pln x 5 godzin x 4 tygodnie x 12 miesięcy x 5 lat = 60 000 pln

Oczywiście nie jest to majątek, ale to już jakieś solidne dodatkowe pieniądze, szczególnie cenne w studenckich czasach…

Podsumowując, lepiej wybrać lepsze studia:

 • więcej wiedzy i umiejętności
 • większa pewność siebie, bazująca na posiadanej solidnej wiedzy
 • możemy zarabiać na korepetycjach lub jako freelancer
 • niektóre firmy wymagają dyplomów z lepszych uczelni
 • poznamy osoby, którym też zależy na wiedzy i będą w przyszłości zajmować wyższe stanowiska*

* Pokaż mi czterech Twoich najbliższych znajomych, a powiem Ci gdzie będziesz za 10 lat…

Podczas wyboru studiów warto mieć już zarys pomysłu na to, jaką pracę będziemy wykonywali w przyszłości. Trzeba się zastanowić najpierw, jakie są nasze minimalne oczekiwania oraz koszty ich spełnienia, które jesteśmy w stanie ponieść. Czy wolimy być urzędnikiem i zarabiać nieco mniej, ale mieć stabilną pracę i pełne przestrzeganie przez pracodawcę prawa pracy? A może chcemy pracować w firmie prywatnej i zarabiać więcej? Czy jesteśmy gotowi na emigrację, żeby szybciej zgromadzić majątek? A może chcemy być aktywni i podejmować większe ryzyko i zarazem mieć znaczne szanse na większe zarobki i chcemy zostać przedsiębiorcą? Jakie są możliwości zarabiania na życie – zobacz wpis: jaka będzie moja przyszła praca (już wkrótce)?

Jeżeli wyjazd na całe studia za granice nie jest brany pod uwagę, ale wyjazd stypendialny tak, warto zwrócić uwagę na takie programy jak Erasmus+ (dawniej Erasmus). Aby była możliwość skorzystania z wyjazdu zagranicznego w ramach tego systemu, uczelnia na której studiujemy musi posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego. Warto to sprawdzić przed podjęciem decyzji o aplikowaniu na daną uczelnię.

Najważniejszym elementem programu Erasmus+ jest pobyt za granicą. Okazuje się, że to właśnie on zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy. Studia za granicą są okazją do tego, by doskonalić swoją znajomość języków obcych, zyskać wiarę w swoje możliwości i nauczyć się niezależności oraz poznać nową kulturę.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/students_pl

Więcej informacji o Erasmus+ można znaleźć na stronie:

Erasmus+ (erasmusplus.org.pl)

Najważniejsze w wyborze studiów są zainteresowania kandydata – męczarnia na studiach, które nas nie interesują nie przyniesie dobrych efektów edukacyjnych, a praca po nich także nie będzie należała do satysfakcjonujących. To wybór często na wiele lat i trzeba mieć to na uwadze…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę